Friday, 19 January 2018

A “remember” Afternoon tea with pancakes - Newtown

Do you remember PANTOMIME TIME……………..

Go along for a “remember” Afternoon tea with pancakes

ALL SAINTS CHURCH NEWTOWN

Saturday 10th February
3.00pm – 5.00pm

ALL WELCOME

Tuesday, 16 January 2018

Director of Commissioning Role - OPCC

Fixed term contract/ Secondment Opportunity – up to 12 months (to cover maternity leave)

The role of the Director of Commissioning is to lead the development and implementation of commissioning plans to support the Police and Crime Commissioner to deliver his commitments as set out in the Police and Crime Plan.

You will work with the police and other partners to drive new approaches to local justice, community safety and victims’ services. You will be responsible for developing policy to support the PCC’s objectives and the use of commissioning and convening powers to implement them.

Shortlisting will take place on the 26th January 2018

Interviews will take place on 31st January 2018

· Location: OPCC, Police HQ

· Salary: Salary Scale J – SS51 to SS54 – £47,439 to £50,640

· Job reference: OPCC010118

· Application closing date: 12 noon on the 25th January 2018

· Package: Full time (37 hours per week)

Further information in respect of the role is detailed here: http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/contact/jobs/vacancies/

To apply for this role please send your completed application form to opcc@dyfed-Powys.pnn.police.ukCyfarwyddwr Comisiynu, SCHTh

Cytundeb cyfnod penodol/ Cyfle ar gyfer Secondiad – hyd at 12 mis (dros gyfnod mamolaeth)

Rôl Cyfarwyddwr Comisiynu yw arwain datblygu a gweithredu cynlluniau comisiynu er mwyn cefnogi Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i gyflwyno ei ymrwymiadau fel y’u nodir yn y Cynllun Heddlu a Throseddu.

Byddwch yn gweithio gyda’r heddlu a phartneriaid eraill er mwyn gyrru ymagweddau newydd tuag at wasanaethau dioddefwyr, cyfiawnder lleol a diogelwch cymunedol. Byddwch chi’n gyfrifol am ddatblygu polisïau ar gyfer cynnal amcanion y CHTh a’r defnydd o bwerau comisiynu a threfnu i’w gweithredu.

Bydd y rhestr fer yn cael ei dethol ar 26 Ionawr 2018

Cynhelir cyfweliadau ar 31 Ionawr 2018

· Lleoliad: SCHTh, Pencadlys yr Heddlu

· Cyflog: Graddfa Gyflog J – SS51 i SS54 – £47,439 i £50,640

· Cyfeirnod Swydd: OPCC010118

· Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner dydd ar 25 Ionawr 2018

· Pecyn: Llawn amser (37 awr yr wythnos)

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r rôl cliciwch yma: http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/swyddi-gwag/

I geisio am y swydd anfonwch eich ffurflen gais wedi’i llenwi i opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk

Event: Smoking Cessation & Illegal Tobacco in Wales

http://ashwales.org.uk/en/get-involved/upcoming-events